رسول آبها نام نمایش نامه ای است از ابراهیم پشتکوهی که برداشتی است آزاداز نمایش نامه "پاره سنگ در جیب هایش" نوشته مری جونز،تمرین این نمایش از چند ماه پیش زیر نظر من آغاز شد و دیروز اولین اجرای مان را در میناب داشتیم.

در این اثر امیرحسین،آریا،امین و باربد که در این عکس در جلوی تماشگران نشسته اند بازی می کنند،این اثر که پایان دوره آموزشی همین نوجوانان است آمادگی این را دارد که در هر کجا که مخاطب پیشنهاد دهد اجرا داشته باشد،اولویت ما روستاها و شهرستان های کوچک است.اجرای بعدی ما در صورت هماهنگی های لازم در فین خواهد بود.