خبر دقیقش رو چند روز دیگه اعلام میکنم ولی به احتمال زیاد آخر هفته با دوستان داستان نویس دور هم جمع می شویم و داستان میخوانیم.ورود برای عموم آزاد است.


۱۸ ساله بندر زندگی میکنیم امروز برای یازدهمین بار اسباب کشی میکنیم.