فوتبال در برزیل زندگی و سراسر احساس است،دیروز آلمان ها درس بزرگی به 180 میلیون برزیلی دادند و آن هم این بود که فوتبال بازی است،تفریح است،هیجان است اما همه زندگی نیست و باید فاصله ای بین احساس و تفکر وجود داشته باشد و از بالا همه چیز را زیر نظر داشت نباید غرق در شور و هیجان زیادی شد تا حدی که پرچم کشور خودت را هم آتش بزنی،فوتبال همان طور که همه می دانند یک بازی است.

برتولت برشت نمایش نامه نویس معروف آلمانی شکل جدیدی از تئاتر را آزمایش می کرد،او معتقد بود که نباید اثر احساس مخاطب را تحت تاثیر قرار دهند بلکه باعث برانگیختن تفکر او شود.

تیم ملی آلمان با نتیجه عجیب 7 بر یک برزیل را در جام جهانی 2014 در هم کوبید،آن ها به شدت خونسرد و متفکرانه بازی می کردند و جو ورزشگاه هیچ تاثیری روی آن ها نگذاشت.تاریخ هیچ گاه این بازی را از یاد نمی برد.