در تعطیلات عید  با هما سفری داشتم به شهر یزد و اردکان،بسیار خوش گذشت،شهری تمیز با مردمانی مهربان و مسئولینی که احساس  می کردی دلشان برای شهرشان می سوزد.در این شهرها از بافت های قدیمی به شدت نگهداری می گردند و همین موضوع باعث جذب توریست شده بود.احتمالن یک ماه دیگه برای دیدن دیگر زیبایی ها به این شهرها سفر کنم.

سفر ذهن نکنیم