عملکرد مدیران فرهنگ و هنر در هرمزگان در دولت حسن روحانی.


1.واگذاری فرهنگسراها و پلاتو ها به بخش خصوصی


2.شکایت از هنرمندان توسط مدیران فرهنگی و هنری


3.سردرگمی گروه های نوپا موسیقی و تاتر به دلیل هزینه های سنگین کرایه سالن


4.وضعیت غریبانه برخی انجمن های هنری


5.بی توجهی استاندار سابق و استاندار جدید به موضوع فرهنگ و هنر


6.سانسور آثار هنری 


7.عدم پویایی بدنه مدیریتی اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان
در پایان از خانم باران کوثری دعوت می کنم در سفری سه روزه به بندرعباس از نزدیک شاهد وضعیت نابسامان باشد چون به بازرسان وزارت ارشاد اعتمادی نیست.
"بهشب عباسی کارگردان تاتر"