در زمان انتخابات در تمامی شهرها  بیشتر مردم با تمامی وجود نوع نگاهشان را برای آینده کشور فریاد می زدند و آقای حسن روحانی هم با دستهایی به نشان پیروزی و لبخند به مردم قول می دادند که در کنارتان هستم.

انتخابات تمام می شود روحانی شروع می کند به عقب نشینی کردن از تمامی خواسته های جوانان تحول خواه.

هیچ زنی به عنوان وزیر به مجلس معرفی نمی شود.

جوانان حامی روحانی دلسرد و سرخورده شروع می کنند با کنایه ،نقد  و روزهای انتخابات را به روحانی یادآوری کردند.

نوبخت سخنگوی دولت در حضور خبرنگارن می گوید اینها که می گویند پشیمانیم اصلن رای نداده اند.

مهدی هاشمی ریس شورای شهر تهران از فتنه و 9 دی صحبت می کند.

لیست امید در منفعل ترین شکل ممکن در مواقع حساس سکوت می کند.

وزیر کشاورزی به کشاورز می گوید سبوس بخور.

ورزشگاها برای نیمی از مردم ایران ممنوع اعلام می شود.

خاتمی از دسیسه می گوید.

امید همچون روحی خسته  از تن اصلاحات خارج می شود.

و دی ماه هم در تقویم رنگ خون می گیرد.