X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


"اما برای من که گواهینامه ندارم تنها یک ماشین جذابیت دارد،تنها پرایدی که باید دوستش داشت،کتابرانه برای من یک ماشین نیست بی شک اسب تروا است.که بندرعباس را فتح خواهد کرد."

کلمات بالا قسمتی از یک مطلب کوتاه است که چند ماه پیش در اینستاگرامم منتشر کردم،این روزها اما این قدر خوش بین نیستم که کتابرانه بتواند شهر را فتح کند،اما من قصد دارم از او تشکر کنم،نه به خاطر تغییر احتمالی که در شهر نئونی بندرعباس بوجود آورده،نه به دلیل اینکه فعالیت فرهنگی مستقل می کند،نه چون ترویج مطالعه می کند،نه اصلن هیچکدام از این ها اهمیتی ندارد.

"فقط به این دلیل که به من کمک کرد حال بهتری داشته باشم،لذت ببرم و دقیق تر شوم"

این که یک شهر می خواهد تعمدی او را نبیند به من مربوط نیست،این که مردم علاقه ندارند مطالعه کنند به من مربوط نیست،آنچه برای من اهمیت دارد "خودم "هستم و زمانی که در اختیار دارم.مثل سابق آرمان کمک کردن به ساختن جهان بهتر را در سر ندارم،جهان من یک مبل کوچک مدل چوبی است که لم می دهم و کتاب مورد علاقه م را می خوانم.