"تنهایی تفکر و کمی سیگار"

یا

هنر خیام مویدی بودن

امروز بنا به ضرورت نگاهی دوباره انداختم به پوسترهای طراحی شده توسط خیام مویدی و این سوال را با خودم در میان گذاشتم.چه چیز آثار این هنرمند را از دیگر آثار متمایز می کند؟

خیام مویدی طراح و گرافیست ساکن بندرعباس در پانزده سال اخیر با ارایه آثاری انتزاعی و متفاوت معنای مرسوم پوستر را در ذهن مخاطب هنری تغییر داده است،آنچه که در آن سال ها از پوستر و بروشور توقع می رفت،اعلانی جهت باخبر شدن از تاریخ و زمان رویدادهای هنری بود،اما مویدی با ممارست،مصاحبه،و برگزاری کارگاه های متفاوت توانست این ذهنیت کلی نگر را تغییر دهد.

باز برمی گردیم به سوال اول چه چیز آثا او را متمایز می کند؟این طراح با درک درستی از هنر آوانگارد جایگاه ویژه ای را برای گرافیست تعریف کرد،همچنین او با آثارش موضوع مهمی را با مخاطب ش به اشتراک گذاشت "این که یک پوستر می تواند به تنهایی هم یک اثر هنری همراه با اندیشه باشد".

آنچه او را از دیگر گرافیست ها جدا می کند،جهانبینی و دقت خاص اوست،در بیشتر آثار مویدی ما با "ایده" روبرو هستیم،ایده به مثابه هنر مفهومی.

آثار او زاییده تنهایی و تفکری است که در زیست مویدی جریان دارد.او با شناخت دقیق از تم آثاری که قرار است پوسترشان را طراحی کند،دست به کار می شود و با طراحی ش نه تنها شناسنامه یک اثر بلکه یاری دهنده جهان بینی اثر است (تاتر،فیلم،نمایشگاه نقاشی) در ذهن و روح مخاطب.


/بهشب عباسی/